ФОРМА № 20-ОПП: КТО, КОГДА И ЗАЧЕМ ЕЕ ПОДАЕТ

0
697
0
0

ФОРМА № 20-ОПП: ХТО, КОЛИ І НАВІЩО ЇЇ ПОДАЄ

 Нещодавно ДПАУ почала вимагати від платників податків повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, у тому числі про створені чи відкриті до 2011 року, шляхом подання форми № 20-ОПП. Більшість платників така вимога застала зненацька.

Що ж це за форма, для чого вона подається, як заповнюється та які штрафні санкції за її неподання передбачені у законодавстві — до цих вимог податківців мало хто замислювався.

Щоб виправити цю ситуацію, у сьогоднішній публікації поговоримо про правила складання такої форми та випадки її подання.

Газета «Бухгалтерський тиждень»

№ 47 від 21 листопада 2011 р.

ФОРМА № 20-ОПП: ХТО, КОЛИ І НАВІЩО ЇЇ ПОДАЄ

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Порядок № 979 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом ДПАУ від 22.12.10 р. № 979.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua

Призначення форми № 20-ОПП

З 01.01.11 р. платники податків та зборів відповідно до п. 63.3 ПКУ та розд. VIII Порядку № 979 мають повідомляти органи ДПС про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням.

Робити це потрібно шляхом подання Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (об’єкт оподаткування) за формою № 20-ОПП (додаток 11 до Порядку № 979).

Подавати форму № 20-ОПП мають усі без винятку платники податків і зборів тобто як юридичні, так і фізичні особи, оскільки ні в ПКУ, ні в розд. VІІІ Порядку № 979 немає згадки про звільнення певних категорій суб’єктів господарювання від подання цієї форми.

Подається ця форма до органів ДПС з метою надання контролюючим органам інформації, яка потрібна для контролю за повнотою сплати платниками податків щодо всіх існуючих у них об’єктів оподаткування.

Перед тим, як приступити до розгляду правил заповнення цієї форми, слід з’ясувати, інформація про які об’єкти має вказуватись у ній.

Як свідчать норми п. 63.3 ПКУ і розд. VІІІ Порядку № 979, у формі № 20-ОПП слід вказувати інформацію про всі об’єкти оподаткування, які є у суб’єкта господарювання. При цьому під «об’єктами оподаткування» для заповнення цієї форми слід розуміти матеріальні об’єкти, які:

1) виступають об’єктами оподаткування*для відповідних податків чи зборів і наявність яких у суб’єкта господарювання викликаєнарахування податкових зобов’язань. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.

* Нагадаємо, що відповідно до ст. 22 ПКУ під терміном «об’єкт оподаткування» для всіх податків і зборів розуміють майно, товари, дохід (прибуток) або його частину, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

Наприклад, для суб’єкта господарювання, який є платником екологічного податку, таким об’єктом буде стаціонарне джерело забруднення, яке здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (газовий котел чи котельня), чи спеціально відведені для розміщення відходів місця (завалища); платником збору за першу реєстрацію транспортних засобів — колісні транспортні засоби тощо;

2) пов’язані з оподаткуванням або через які провадить свою діяльність суб’єкт господарювання. Сюди входять об’єкти, за допомогою яких суб’єкт господарювання може здійснити певні дії чи види діяльності, які пов’язані із виникненням обов’язків щодо сплати податків та зборів. До цих об’єктів відносяться:

— при виробництві відповідної продукції — заводи, ательє, виробничі відділи, лабораторії, цехи, тощо;

— при зберіганні та реалізації продукції — склади, бази, магазини, лотки, палатки тощо;

— при виконанні робіт чи наданні послуг — ресторани, кафе, сауни, більярдні, лісопилки тощо.

Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування, інформацію про які слід вказувати у формі № 20-ОПП, можна відшукати на офіційному веб-сайті центрального органу ДПС (http://www.sta.gov.ua) у розділі «Ексклюзив від департаментів» — «Департамент інформатизації та обліку платників податків» — «Типи об’єктів оподаткування», або на інформаційних стендах в органах ДПС.

Після того, як ми з’ясували, про які саме об’єкти варто подавати інформацію за формою № 20-ОПП, перейдемо до розгляду випадків подання цієї форми та правил її складання.

Правила подання

Подається форма № 20-ОПП відповідно до п. 8.5 Порядку № 979 та підказок, наведених у самій формі, у випадках, коли суб’єкт господарювання:

реєструє, створює чи відкриває новий об’єкт оподаткування;

змінює відомості про об’єкт оподаткування, а саме змінює тип, найменування, місцезнаходження об’єкта оподаткування;

змінює стан об’єкта оподаткування.

Під зміною стану об’єкта оподаткування слід розуміти зміну функціонального використання об’єкта, тобто перепрофілювання, відчуження тощо.

Звернемо увагу, що подавати форму № 20-ОПП у 2011 році, на думку податківців, яка озвучена у консультації, наведеній у ЄБПЗ (розд. 040.07), суб’єкти господарювання мають також по всіх без винятку об’єктах оподаткування, що були створені чи відкриті до 2011 року, навіть якщо інформація щодо них не змінювалась.

Таку вимогу податківців можна пояснити тим, що до 01.01.11 р. суб’єкти господарювання не були зобов’язані подавати інформацію про такі об’єкти до органів ДПС, а тому податківці на сьогодні не мають повної інформації про наявні на 01.01.11 р. об’єкти оподаткування у платників податків. А тому щоб така інформація у них з’явилася, вони висунули таку вимогу.

Хочемо відразу наголосити, що Порядок № 979 не вимагає у 2011 році подати інформацію про об’єкти, які існували до 2011 року й інформація про які у 2011 році не змінювалася. А тому, на наш погляд, суб’єкти господарювання мають повне право не подавати форму № 20-ОПП щодо таких об’єктів оподаткування.

Подається форма № 20-ОПП відповідно до п. 8.1 Порядку № 979 до органів ДПС за місцем знаходження об’єктів оподаткування (за основним та неосновним місцем обліку). Таке формулювання, на наш погляд, потрібно розуміти так: подавати форму № 20-ОПП потрібно до ДПІ за місцем розташування об’єкта оподаткування, а якщо така ДПІ не є основним місцем обліку платника, то інформацію потрібно подати у дві ДПІ (за основним та неосновним місцем обліку).

Крім місця подання форми № 20-ОПП, на увагу заслуговує і встановлення строку подання цієї форми до органів ДПС. Так, відповідно до пп. 8.4 та 8.5 Порядку № 979 подавати форму № 20-ОПП слід:

у випадку реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткуванняпротягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування (п. 8.4 Порядку № 979);

в інших випадках (при зміні відомостей про об’єкт оподаткування чи зміні його стану) строк подання оновленої інформації за формою № 20-ОПП не встановлено (п. 8.5 Порядку № 979). Хоча не виключено, що податківці будуть наполягати на тому, що подати таку форму слід у той же строк, що і для випадку реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування, а якщо суб’єкт господарювання позбувається об’єкта оподаткування (відчужує, виводить з експлуатації), то у строк, призначений для повідомлення органів ДПС про відсутність об’єкта оподаткування з того чи іншого податку.

Правила заповнення

Заповнення форми № 20-ОПП не повинно викликати у суб’єктів господарювання складнощів, оскільки жодні розрахунки у цій формі не проводяться.

Складається ця форма із шапки, в якій вказується детальна інформація про суб’єкта господарювання, що подає таку форму до органів ДПС, та основної частини, де вказуються відомості про об’єкт оподаткування.

Шапку заповнити нескладно, тому описувати її заповнення не будемо. Звернемо увагу лише на порядок заповнення табличної частини.

Таблична частина є головною частиною форми № 20-ОПП. У ній вказуються дані про:

— у гр. «Код ознаки надання інформації» вказують причину надання інформації. Такі коди містяться у ряд. 4 форми № 20-ОПП (первинне надання інформації про об’єкти оподаткування — «1», надання інформації про новий об’єкт оподаткування — «2» тощо);

— у гр. «Тип об’єкта оподаткування» — дані про тип об’єкта оподаткування. Який саме тип відповідає певному об’єкту, можна дізнатись із Рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, наведеного на офіційному веб-сайті ДПСУ* (далі — Довідник). Наприклад, автостоянка має тип «33», аптечний кіоск — «49», бар — «77» тощо;

— у гр. «Найменування об’єкта оподаткування» — назву типа об’єкта, інформація про який зазначається у формі № 20-ОПП, яка найбільше підходить за функціональним призначенням із перелічених у Довіднику;

— у гр. «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» — місцезнаходження об’єкта;

— у гр. «Стан об’єкта оподаткування» — стан, у якому перебуває об’єкт, зокрема, будується/готується до введення в експлуатацію; експлуатується; тимчасово не експлуатується; зміна місцезнаходження тощо;

— у гр. «РРО» вказується кількість реєстраторів розрахункових операцій, що містяться в цьому об’єкті, а в гр. «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» — види діяльності, щодо яких отримано патенти чи ліцензії, та строк їх дії.

* http://www.sta.gov.ua у розділі «Ексклюзив від департаментів» — «Департамент інформатизації та обліку платників податків» — «Типи об’єктів оподаткування».

Заповнюючи табличну частину форми № 20-ОПП варто звернути увагу на таку особливість. Якщо інформація надається у зв’язку із реєстрацією нового або закриттям діючого об’єкта оподаткування, то для кожного об’єкта відводиться один рядок табличної частини.

Якщо ж форма № 20-ОПП подається у зв’язку із зміною призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілюванням, то інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в цій формі двома рядками, а саме:

— в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється;

— у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (пп. 8.4 і 8.5 Порядку № 979).

Форма № 20-ОПП подається в кількості, достатній для надання інформації про всі об’єкти оподаткування. Причому, як ми вже згадували, податківці наполягають, що під час першого подання форми № 20-ОПП зазначаються всі об’єкти оподаткування, що є у суб’єкта господарювання. А надалі (у разі повторного її подання) достатньо буде зазначити лише новий об’єкт оподаткування або той об’єкт, щодо якого відбуваються зміни.

Приклад заповнення форми № 20-ОПП наведено на рисунку на с. 35.

Відповідальність за неподання

Що стосується відповідальності за неподання форми № 20-ОПП, то податківці у консультації, наведеній у ЄБПЗ (розд. 040.12), зазначають, що за неподання такої форми на суб’єктів господарювання накладається штраф згідно з п. 117.1 ПКУ як за неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу:

на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн.;

на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 грн.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у подвійному розмірі — 340 грн. та 1020 грн. відповідно.

На наш погляд, така позиція податківців щодо накладання штрафних санкцій за неподання форми № 20-ОПП є помилковою. Пояснюється це тим, що всі порушення, що вказані в п. 117.1 ПКУ, не стосуються подання форми № 20-ОПП. Так, зокрема:

1) неподання документів для взяття на облік — не пов’язане з формою № 20-ОПП. Адже для того, щоб стати на облік, варто подати форму № 1-ОПП або № 5-ОПП. Форма № 20-ОПП подається лише довідково, а тому навіть якщо її не подати суб’єкта господарювання все одно візьмуть на облік;

2) на основі форми № 20-ОПП не змінюється інформація про місцезнаходження суб’єкта господарювання, не виправляються дані документів для взяття на облік або внесення змін до таких даних. У цій формі, як було встановлено вище, вказуються дані лише про об’єкти оподаткування, які з реєстраційними змінами інформації про суб’єктів господарювання не мають нічого спільного.

Таким чином, за неподання форми № 20-ОПП штрафні санкції, встановлені ст. 117 ПКУ, на застосуванні яких наполягають податківці, до суб’єктів господарювання не повинні застосовуватися. Але обережним платникам ми б радили не сперечатися з податківцями і подати на їх вимогу форму № 20-ОПП. До того ж форма є доволі проста і при її заповненні не має виникнути жодних труднощів.

На цьому все. Сподіваємося, ця публікація проллє світло на порядок заповнення та випадки подання форми № 20-ОПП.

51426.GIF

51427.GIF

05.12.2011 13:00