Найдена «секретная» информация

7
897
0
0

Как известно, законодатель требует, чтобы вся информация по проведенным тендерам и закупкам была опубликована либо в газете, либо на официальном сайте горсовета, а ещё лучше, чтобы и там, и там.У нас же в городе данная информация по результатам проведённых закупок и тендеров на бюджетные деньги такая тайна, что эту информацию не знают даже члены тендерных комитетов. Так что ни о каких публикациях в газетах и на сайтах речь даже не идёт.Мы решили восполнить этот пробел и помочь Красноперекопскому горсовету выполнить закон.

Приложение №1: 

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

N 7 від 18.01.2011р.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління освіти Красноперекопської міської ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04544599.

1.3. Місцезнаходження: 96000, АР Крим, м. Красноперекопськ, пл. Героїв Перекопу, 1 А.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Гаврилишин Любомир Миколайович, начальник групи централізованого господарського обслуговування. АР Крим, місто Красноперекопськ,             пл. Героїв Перекопу, 1-а, 96000, каб. №407. Тел./факс: (06565)2-35-41/(06565)2-49-21.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти Красноперекопської міської ради, 04544599.

2. Джерело фінансування закупівлі: Міський бюджет.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 55.51.1 «Послуги їдалень».

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: Послуги з організації гарячого харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Красноперекопськ, АР Крим, одноразове харчування.

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 29.11.2010р.47584, «ВДЗ» №48(436).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 29.12.2010р. №12342(ПХП), «ВДЗ» №57(445).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 17.01.2011р. №03096, «ВДЗ»№7(453).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

         Фізична особа – підприємець Кучер Валентина Георгіївна;

         Приватне підприємство «Кулінар – 1».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

         ФОП Кучер В. Г. – 2727013189;

         ПП «Кулінар – 1» – ЕДРПОУ 37127281.

6.4. Місцезнаходження:

         ФОП Кучер В. Г. – АР Крим, місто Красноперекопськ, вул. Менделєєва, буд. 25, кв. 74, 96000;

         ПП «Кулінар – 1» – АР Крим, місто Красноперекопськ, вул. Чапаєва, буд.12А, 96000.

  

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.12.2010р. до 09.00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 15.12.2010р., 10.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

         ФОП Кучер В. Г. – 1099280,00 грн., у тому числі ПДВ;

         ПП «Кулінар – 1» – 1057000,00 грн., у тому числі ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: Відсутні.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 1057000,00 грн., у тому числі ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 1099280,00 грн., у тому числі ПДВ;

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

    1057000,00 грн., у тому числі ПДВ 
    (цифрами)
   
Один мільйонп’ятдесятсімтисяч гривен, у тому числі ПДВ

                           (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 24.12.2010р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство «Кулінар–1».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 37127281.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: АР Крим, місто Красноперекопськ, вул.Чапаєва, буд.12А, 96000, телефон: 0505008605.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 06.01.2011р., 1057000,00 грн., у тому числі ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: ФОП Кучер В. Г., ПП «Кулінар – 1» – у наявності в повному обсязі.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: Відсутні.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ФОП Кучер В. Г., ПП «Кулінар – 1».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: Відсутні.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

— Для безперервного забезпечення харчування дітей загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 році, строк подання пропозицій конкурсних торгів, згідно п.3 ст.21 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI, був скорочений до 15 днів (протокол засідання комітету з конкурсних торгів №31 від 08.11.10р.). 

— Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі є ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ);

зміни до складу комітету з конкурсних торгів на підставі наказу №517 від 22.12.2011р.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Гаврилишин Л.М., начальник групи централізованого господарського обслуговування управління освіти – голова комітету з конкурсних торгів;

Логінова І.В., заступник головного бухгалтера управління освіти – заступник голови комітету           з конкурсних торгів;

Фомін В.В., ведучій спеціаліст-начальник штабу з питань ЦЗ та НС управління освіти – секретар комітету з конкурсних торгів;

Терновий І.Ю., ведучій спеціаліст-юрист управління освіти – член комітету з конкурсних торгів;

Лебедєв I. В., спеціаліст І категорії управління освіти – член комітету з конкурсних торгів.

 

 Голова комітету з конкурсних торгів 

 

Гаврилишин Л.Н.
(прізвище, ініціали) 

_______________
(підпис) 

7 КОММЕНТАРИИ

 1. 0

  0

  Как много интересного!
  Давайте попробуем анализировать вместе.
  Я начну, а вы уже как хотите.
  Я, конечно не всё о всех знаю, да и не истина последней инстанции, но предположить могу следующее: примерно расклад такой получается, попробую просто цитатами, а потом будем компоновать и сопоставлять.
  Вот смотрите:

  Согласно решения тендерного комитета, Победил в тендере на питание чп «кулинар-1», что здесь можно расшифровать:

  — распорядитель средств Упр-ие образования — Мишина Татьяна (сразу уже интересно).
  — председатель тендерного комитета Гаврилишин — член партии БЮТ (председатель — Власенко В.В.).
  — победитель ЧП «Кулинар-1» предположительно фактически принадлежит попику (написал предположительно, так как де-юре оно оформлено на другого учредителя, также постоянного клиента мест не столь отдалённых).
  — директор этого ЧП Кулинар, предположительно (так как они время от времени меняются, дабы запутать ниточки), некто Передерий, ранее работающий как юрист на фирме ЧП «КМКП» учредитель которой председатель БЮТ Власенко В.В.
  — член тендерного комитета -бухгалтер Упр-ия Логинова — ранее Директор фирмы ВласенкаВ.В. ЧП «КМКП». Правильно, той же фирмы на которой работал юристом Передерий.

  И на последок у меня вопрос, а что такое юр.адрес победителя Чапаева12а. Это не там, случайно где и офис-приёмная партии БЮТ (Власенко В.В.).

  P.S. Ну вот, как-то так! И вы ещё хотите, чтобы красноперекопская КОМАНДА не скрывала эту свою «деятельность» по «питанию» детей.

  • 0

   0

   Только сейчас увидел — это же за 2011 год информация.
   Давайте за 2012!

 2. 0

  0

  Гаврелишин Любамир — верный пёс Мишиной и член ПР про БЮТ он давно забыл, нос по ветру и куда хозяйка-туда и он.

  • 0

   0

   Ох, Курага49, не любите вы Гаврелюшина, не любите.
   Что это он сделал такое-то? Мне вот его так жаль. Под статьями же ходит. После выборов разборки начнутся, одним из первых присядет. Его же никто не пожалеет. Кому он нужен?
   А в БЮТе он никогда и не был.

   • 0

    0

    Главное потом действовать быстро.
    Когда филипчук со своей командой, попики, гаврилишины, мишины, полюховичи, савенки, чебуреки и др., — начнут срочно линять по принципу «я не я и хата не моя».
    А ведь у них всех сверху на высшем уровне такая команда «ушлая», что и своих же (перекопскую команду проФФесси-аналов) в любой момент (а не только после выборов) сольют и глазом не моргнут.
    Селяви!
    «Украл, выпил — в тюрьму!»

 3. 0

  0

  не могу удержаться , жду вас на срочный прием с 10.00-до 12.00 в кабинете психиатра в любое удобное для вас время. Болезнь не дремлет ….

  • 0

   0

   Доктор, если вы не можете «удерживаться» и «болезнь не дремлет» у нас на сайте есть форумчанин под ником «лечу олений энурез»!
   Рекомендую!
   Вам, с вашими симптомами, наверняка, к нему!

   P.S. А ваша фраза «жду с 10до12 в любое удобное для вас время» — это без комментариев. Умственно сформировавшиеся особи так не тупят (а то как-то вы свои мысли излагаете, как пресловутые герои Аркадия Райкина).
   Психологического равновесия вам и выздоровления!

Comments are closed.