Встать! Суд берет! Образец жалобы в Высшую Квалификационную комиссию судей.

2
1872
0
0

Все мы с ужасом следили за противостоянием  пенсионера Кондратенко и судьи Литвиненко. В очередной раз победило зло, причем в данном случае – абсолютное зло, так как проиграл не только Кондратенко. Проиграли все мы. Погублена репутация не только судьи Литвиненко, но и всего Красноперекопского суда. Под большим сомнением репутация председателя суда, т.к. при его молчаливом согласии творился этот беспредел. У всех  красноперекопцев исчезли последние иллюзии по поводу работы судов и судей. А ведь за этой ситуацией наблюдала и молодежь.  Любопытные выводы она сделала о состоянии правосудия в стране.

                  Но, как говорят, если ты борешься, у тебя есть возможность победить, если не борешься — ты уже проиграл.

            Посильная   помощь от сайта для тех, кто борется.

             В Киеве есть так называемая Высшая квалификационная комиссия судей Украины ( сайт  http://vkksu.gov.ua ), куда можно подать жалобу или заявление о неправомерном  поведении  судьи. Приводим образец  этого документа.Образец взят с сайта. Вам ничего не нужно придумывать: только заполнить и отослать. Адрес указан в документе.

 

ЗРАЗОК    

                                                                 Вища кваліфікаційна комісія суддів України

           01032, вул. Жилянська, 120 А,  м.Київ 

________________________________________________

________________________________________________                          (Прізвище, ім’я, по батькові заявника або назва (найменування) юридичної особи)

 Адреса фактичного проживання

або місцезнаходження:                   ______________________________________________

______________________________________________

                                     (індекс, вулиця, номер будинку ,квартири, село, місто,  область)

                                 Адреса реєстрації:  _______________________________________________

______________________________________________

              Контактний номер  телефону:

Скарга /заява/

 щодо неправомірної поведінки судді

1. Інформація про суддю (прізвище, ім’я, по батькові) ______________________________________

 

___________________________________, (назва місцевого чи апеляційного суду, в якому працює суддя) _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,(номер  судової справи, дата постановлення у ній рішення, якщо у Вашій скарзі вказується, що дисциплінарний проступок вчинено суддею під час розгляду судової справи. _____________________________________________  _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________, (статус заявника у цій справі: сторона, засуджений, потерпілий, свідок, адвокат, інше) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 2. Зазначити, відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності:

¨      істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані зокрема:

¨      — з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом;

¨      — порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;

¨      — правил підсудності чи підвідомчості;

¨      — необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

¨      невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;

¨      порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);

¨      систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;

¨      розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

¨      неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.

Обґрунтувати в чому саме, на Вашу думку, полягає вищезазначена підстава:_____ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 3. Викласти факти та обставини про порушення суддею:

¨      вимог щодо його статусу;

¨      посадових обов‘язків;

¨      присяги.

Вказати дані на підтвердження такої інформації, дату вчинення суддею  неправомірних дій _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 4. Висловити прохання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді (П.І.Б., назва суду) до дисциплінарної відповідальності.

__________________________________________________________________________________

 5.   Засвідчити особистим підписом обізнаність заявника щодо правових наслідків за  подання недостовірних відомостей стосовно судді. __________________________________  

 

Всі відомості, подані у цій заяві є правдивими, і я обізнаний з тим, що у випадку поширення мною неправдивої інформації я можу бути притягнутим до встановленої законом відповідальності.   

 

Додаток: копії судових рішень та інших документів, які підтверджують викладені у скарзі (заяві) факти: _____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Дата                                                                                              Підпис заявника

 

Примітка: 1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.

2. Скарга (заява) про скасування чи зміну судового рішення подається в порядку, встановленому процесуальним законодавством, і Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не розглядається.

3.  Скарга (заява) може бути подана до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України лише на поведінку судді місцевого чи апеляційного суду.

4. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, будь-ласка повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду у дисциплінарному процесі.

5.  Без підпису заявника та адреси проживання (реєстрації чи місцезнаходження)  скарга (заява) не розглядається.

6. Прохання не повідомляти про факти неправомірної поведінки судді, які вже були об’єктом перевірки і за які суддя вже притягався до дисциплінарної відповідальності або за результатом розгляду яких дисциплінарне провадження, за Вашою скаргою (заявою), Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було закрито.

 

 

 

 

 

 

2 КОММЕНТАРИИ

  1. 0

    0

    Ждите сообщений на следующей неделе по стродуб и романвой…

  2. 0

    0

    тут этот чучельник ибрагишка поселился, оглядывайся хлам, скоро получишь битой из старого дуба пропитанного ромом

Comments are closed.