Новости и слухи Армянска: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

0
385
0
0

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Кримський ТИТАН»

Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32785994

Місцезнаходження емітента: 96012, Україна, АР Крим, м. Армянськ, Північна промзона

Міжміський код, телефон та факс емітента: (06567) 37347, 37346

Електронна поштова адреса емітента: corp3@titanexport.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.titanexport.com

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07 лютого 2013 року акціонер, що володіє 100% акцій Приватного акціонерного товариства «Кримський ТИТАН», — Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСТХЕМ Німеччина» (OSTCHEM Germany GmbH) – прийняв рішення:

–Припинити повноваження Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Кримський ТИТАН» Шитманюка Олександра Івановича з 07.02.2013 року за згодою сторін.

Підставою для прийняття рішення є заява Голови Правління ПрАТ «Кримський ТИТАН» Шитманюка Олександра Івановича.

Шитманюк Олександр Іванович часткою у статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 22.10.2010 року (відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2010 від 22.10.2010 та Протоколу № 1 від 14.04.2011).

Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

– Обрати на посаду Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Кримський ТИТАН» Косенко Сергія Миколайовича з 08.02.2013 року.

Підставою для прийняття рішення є заява Косенко Сергія Миколайовича.

Згідно п.9.2 Статуту ПрАТ «Кримський ТИТАН» у разі якщо особа обирається до вже діючого, але неповного складу Правління, строк її повноважень, тобто повноважень Голови Правління Косенко Сергія Миколайовича, закінчується одночасно з повноваженнями основного складу Правління — 14.04.2016 року.

Косенко Сергій Миколайович на протязі останніх 3 років займав посади:

заступник директора з виробництва ТОВ «ДОМІНАТ», ведучій спеціаліст відділу постачання – ПАТ «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ТИТАН УКРАЇНИ», провідний фахівець відділу постачання ТОВ «СІНТЕЗ РЕСУРС», директор з комерційних питань Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» Приватного акціонерного товариства «Кримський ТИТАН».

Косенко Сергій Миколайович не володіє часткою у статутному капіталі емітента. За даними ПрАТ «Кримський ТИТАН», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Відповідно до ч.2 ст.49 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення акціонера, що володіє 100% акцій акціонерного товариства, має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова Правління Косенко Сергій Миколайович

http://www.titanexport.com/rus/profile/news_more.php?id=159

Слухи г.Армянска ( источник: Армянский форум): Сегодня довели приказ до тех кому положено. Петухов на биржу труда, Догадов вместо него, вместо Догадова его заместитель Спицкий, Калашников на биржу труда, на его место Товстый (если не ошибаюсь в написании фамилии), вместо Товстого Середа С.Ф.  Кроме того (не по этому приказу, а по слухам), Заяц уволился, видимо воровство и беспредел на крышах помогли сделать такое решение. Доулыбался. Вместо Шитманюка — Косенко Сергей Николаевич