ЗВІТ про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі Шмелькова Владислава Валерійовича

7
490
0
0
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 вересня 2010 року N 338 
                               ЗВІТ 
      про надходження і використання коштів виборчого фонду 
місцевої організації політичної партії,кандидати у депутати від якої зареєстровані 
в багатомандатному виборчому окрузі,кандидата у депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,кандидата на посаду сільського,селищного, міського голови  
_Шмельков Владислав Валерійович____________________________
(повна назва місцевої організації партії / прізвище, ім'я, по батькові кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови)
ТВБВ №10011/012 філії Кримське республіканське управління АТ «Ощадбанк», код банку 324805, рахунок № 26439501083635
(назва та код установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, N рахунку)
___ одномандатний мажоритарний ___виборчий округ N 11* з виборів 
(багатомандатний, одномандатний,одномандатний мажоритарний)
___ депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим _______ 
 (депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
  районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
               сільських, селищних, міських голів) 
------------------------------------------------------------------
|  Код  |              Найменування статті             |Сума, грн|
|----------------------------------------------------------------|
|        1. Надходження коштів на рахунок виборчого фонду        |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.1  |Розмір виборчого фонду (1.1.1 + 1.1.2 +       |         |
|       |1.1.3):                                       |84 557,61|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 1.1.1 |Кошти місцевої організації партії             |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 1.1.2 |Власні кошти кандидата у депутати, кандидата  |         |
|       |на посаду сільського, селищного, міського     |84 557,61|
|       |голови                                        |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 1.1.3 |Добровільні внески фізичних осіб              |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
|  1.2  |Перерахування штрафних санкцій виконавцями за |         |
|       |укладеними угодами                            |    0    |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього надійшло коштів на рахунок виборчого фонду     |         |
|(1.1 + 1.2)                                           |84 557,61|
|----------------------------------------------------------------|
|        2. Перерахування коштів з рахунку виборчого фонду       |
|----------------------------------------------------------------|
|  2.1  |Повернення добровільних внесків фізичним      |         |
|       |особам (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3):               |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.1.1 |Внесків, від яких відмовився розпорядник      |         |
|       |виборчого фонду                               |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.1.2 |Сум, що перевищують установлений граничний    |         |
|       |розмір внеску                                 |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.1.3 |Внесків, що надійшли до виборчого фонду       |         |
|       |пізніше ніж за день до дня місцевих виборів   |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
|  2.2  |Перерахування коштів до бюджету Автономної    |         |
|       |Республіки Крим чи відповідного місцевого     |         |
|       |бюджету (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 +      |    0    |
|       |2.2.5 + 2.2.6):                               |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.1 |добровільних внесків іноземців, осіб, які     |         |
|       |мають подвійне громадянство, та осіб без      |    0    |
|       |громадянства                                  |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.2 |добровільних внесків анонімних жертводавців   |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.3 |добровільних внесків фізичних осіб, від яких  |         |
|       |відмовився розпорядник виборчого фонду, в разі|    0    |
|       |неможливості їх повернення відповідним        |         |
|       |фізичним особам                               |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.4 |сум, що перевищують установлений граничний    |         |
|       |розмір добровільного внеску, в разі           |         |
|       |неможливості їх повернення відповідним        |    0    |
|       |фізичним особам                               |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.5 |добровільних внесків, що надійшли до виборчого|         |
|       |фонду пізніше ніж за день до дня виборів      |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.6 |залишків коштів виборчого фонду в разі        |         |
|       |скасування рішення про реєстрацію кандидатів  |    0    |
|       |або вибуття кандидата з балотування           |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
|  2.3  |Банківські послуги за перерахування коштів до |         |
|       |бюджету Автономної Республіки Крим чи         |    0    |
|       |відповідного місцевого бюджету                |         |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього перераховано коштів з рахунку виборчого фонду  |         |
|(2.1 + 2.2 + 2.3)                                     |    0    |
|----------------------------------------------------------------|
|             3. Використання коштів виборчого фонду             |
|----------------------------------------------------------------|
|  3.1  |Виготовлення агітаційних матеріалів           |         |
|       |(3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5):      |40 362,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.1 |друкованих матеріалів (плакатів, листівок,    |         |
|       |буклетів та інших агітаційних матеріалів)     |40 362,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.2 |відеозаписів                                  |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.3 |аудіозаписів                                  |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.4 |предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів |         |
|       |тощо), що містять візуальні зображення        |         |
|       |символіки та логотипів партії, місцева        |    0    |
|       |організація якої є суб'єктом виборчого процесу|         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.5 |придбання канцтоварів, паперу, інших предметів|         |
|       |і матеріалів для виготовлення  агітаційних    |         |
|       |матеріалів із застосуванням власного          |    0    |
|       |обладнання                                    |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
|  3.2  |Використання засобів масової інформації       |         |
|       |(3.2.1 + 3.2.2):                              |39 743,50|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.2.1 |Оплата ефірного часу (3.2.1.1 + 3.2.1.2):     |14 400,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
|3.2.1.1|на телебаченні                                | 7 200,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
|3.2.1.2|на радіо                                      | 7 200,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.2.2 |Оплата за публікування агітаційних матеріалів,|         |
|       |у тому числі передвиборних програм у          |         |
|       |друкованих засобах масової інформації всіх    |25 343,50|
|       |форм власності                                |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
|  3.3  |Інші послуги, пов'язані з проведенням         |         |
|       |передвиборної агітації                        |         |
|       |(3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5 +      |   319,11|
|       |3.3.6):                                       |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.1 |транспортні послуги для реалізації заходів    |         |
|       |передвиборної агітації (перевезення друкованих|         |
|       |агітаційних матеріалів, технічних засобів та  |         |
|       |обладнання для ведення передвиборної агітації,|    0    |
|       |а також інших предметів і матеріалів,         |         |
|       |пов'язаних із передвиборною агітацією)        |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.2 |оренда будинків і приміщень усіх форм         |         |
|       |власності для проведення зборів, мітингів,    |         |
|       |дебатів, дискусій та інших публічних заходів  |   319,11|
|       |передвиборної агітації                        |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.3 |оренда обладнання та технічних засобів для    |         |
|       |ведення передвиборної агітації, а також       |    0    |
|       |виготовлення матеріалів передвиборної агітації|         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.5 |виготовлення (оренда) рекламних щитів         |    0    |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.6 |оприлюднення інформації про відкриття рахунку |         |
|       |виборчого фонду та його реквізити у друкованих|    0    |
|       |засобах масової інформації                    |         |
|-------+----------------------------------------------+---------|
|  3.4  |Інші витрати на передвиборну агітацію         |         |
|       |(розміщення друкованих агітаційних матеріалів |         |
|       |чи політичної реклами на носіях зовнішньої    |         |
|       |реклами; проведення видовищних чи інших       |         |
|       |публічних заходів на підтримку місцевої       |         |
|       |організації партії, кандидата у депутати,     | 4 133,00|
|       |кандидата на посаду сільського, селищного,    |         |
|       |міського голови, а також повідомлення про     |         |
|       |таку підтримку тощо)                          |         |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього використано коштів з рахунку виборчого фонду   |         |
|(3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)                               |84 557,61|
|------------------------------------------------------+---------|
|Залишок коштів на рахунку виборчого фонду,            |         |
|в тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих    |    0,00 |
|виконавцями за укладеними угодами                     |         |
------------------------------------------------------------------ 
 
                         Звіт подано "28" березня 2013 року  
   Розпорядник 
 виборчого фонду      __________            Левицький П.М._______ 
                       (підпис)            (прізвище та ініціали)  
                         
 
                           РОЗШИФРОВКА           
                     до звіту про надходження
              і використання коштів виборчого фонду
             місцевої організації політичної партії, 
           кандидати у депутати від якої зареєстровані
               в багатомандатному виборчому окрузі,
              кандидата у депутати в одномандатному, 
          одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
                 кандидата на посаду сільського,
                    селищного, міського голови 
                        До розділу 1 звіту 
   Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду коштів 
              місцевої організації політичної партії 
 
------------------------------------------------------------------
| Дата надходження коштів |    Номер розрахункового   |Сума, грн |
|                         |         документа         |          |
|-------------------------+---------------------------+----------|
|            0            |             0             |    0     |
|-------------------------+---------------------------+----------|
|            0            |             0             |    0     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього надійшло коштів                               |    0     |
------------------------------------------------------------------ 
        Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
               власних коштів кандидата у депутати, 
            кандидата на посаду сільського, селищного, 
                         міського голови 
------------------------------------------------------------------
| Дата надходження коштів |    Номер розрахункового   |Сума, грн |
|                         |         документа         |          |
|-------------------------+---------------------------+----------|
|  28.02.2013 року        |             1             |25 000,00 |
|-------------------------+---------------------------+----------|
|  04.03.2013 року        |             2             |20 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|  06.03.2013 року        |             3             | 8 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|  13.03.2013 року        |             3             |12 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|  14.03.2013 року        |             4             |12 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|  20.03.2013 року        |             5             |   351,61 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|  21.03.2013 року        |             6             | 7 206,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього надійшло коштів                               |84 557,61 |
------------------------------------------------------------------ 
        Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
                добровільних внесків фізичних осіб  
------------------------------------------------------------------
|    Дата   |    Номер    |Прізвище,|   Дата   |   Місце   |Сума,|
|надходження|  розрахун-  |ім'я, по |народження|проживання,| грн |
|  внеску   |   кового    |батькові | фізичної |  адреса   |     |
|           |  документа  |фізичної |  особи   |   житла   |     |
|           |             |  особи  |          |  фізичної |     |
|           |             |         |          |   особи   |     |
|-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----|
|     1     |      2      |    3    |    4     |     5     |  6  |
|-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----|
|     0     |      0      |    0    |    0     |     0     |  0  |
|-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----|
|     0     |      0      |    0    |    0     |     0     |  0  |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього надійшло добровільних внесків                      |  0  |
------------------------------------------------------------------ 
            Відомості про перерахування штрафних санкцій
                виконавцями за укладеними угодами 
------------------------------------------------------------------
|  Дата   |  Номер  | Викона- |   Код   |Реквізити |Призна-|Сума,|
|перераху-|розрахун-|   вець  |виконавця|  (дата   | чення | грн |
|  вання  |  кового |  (повна |(ЄДРПОУ) |укладання,|платежу|     |
|штрафних |документа|  назва) |         |номер) та |       |     |
| санкцій |         |         |         |  предмет |       |     |
|         |         |         |         | договору |       |     |
|---------+---------+---------+---------+----------+-------+-----|
|    0    |    0    |    0    |    0    |     0    |   0   |  0  |
|---------+---------+---------+---------+----------+-------+-----|
|    0    |    0    |    0    |    0    |     0    |   0   |  0  |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано штрафних санкцій                      |  0  |
------------------------------------------------------------------ 
                         До розділу 2 звіту  
        Відомості про повернення фізичним особам внесків, 
                  що надійшли до виборчого фонду  
------------------------------------------------------------------
| Дата |  Номер  |Прізвище, |   Дата   |   Місце   |Призна-|Сума,|
|повер-|розрахун-| ім'я, по |народження|проживання,| чення | грн |
| нення|  кового | батькові |отримувача|  адреса   |платежу|     |
|внеску|документа|отримувача|          |   житла   |       |     |
|      |         |          |          |отримувача |       |     |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
|   1  |    2    |    3     |    4     |     5     |   6   |  7  |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
|   0  |    0    |     0    |    0     |     0     |   0   |  0  |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
|   0  |    0    |     0    |    0     |     0     |   0   |  0  |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто добровільних внесків                     |  0  |------------------------------------------------------------------ 
 
          Відомості про перерахування коштів до бюджету 
                    Автономної Республіки Крим 
                чи відповідного місцевого бюджету  
------------------------------------------------------------------
|  Дата |  Номер  |    Особа, від якої   | Рахунок |Призна-|Сума,|
|перера-|розрахун-|    отримано внесок   |   для   | чення | грн |
|хування|  кового |                      | зараху- |платежу|     |
| коштів|документа|----------------------|  вання  |       |     |
|       |         |прізви- | дата |місце |коштів до|       |     |
|       |         |  ще,   |народ-|прожи-|відповід-|       |     |
|       |         |  ім'я, |ження |вання,|ного     |       |     |
|       |         |   по   |      |адреса|бюджету  |       |     |
|       |         |батькові|      |житла |         |       |     |
|-------+---------+--------+------+------+---------+-------+-----|
|   0   |    0    |   0    |  0   |  0   |    0    |   0   |  0  |
|-------+---------+--------+------+------+---------+-------+-----|
|   0   |    0    |   0    |  0   |  0   |    0    |   0   |  0  |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано коштів до бюджету Автономної          |     |
|Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету         |  0  |
------------------------------------------------------------------ 
 
                        До розділу 3 звіту 
        Відомості про використання коштів виборчого фонду 

Дата платежу
Номер розрахункового документа
Отримувач (повна назва)
Код отримувача (ЄДРПОУ)
Призначення платежу
Сума,грн
28.02.13
1
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
2473694
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» без ПДВ
3544,50
01.03.13
2
Відділ з питань культури, міжнаціональних відносин та релігій Красноперекопської міської ради
37516366
Оренда приміщення для передвиборної агітації згідн. рах. №23 від 01.03.2013р. без ПДВ
219,11
04.03.13
3
Фізична особа-підприємець Глушич Євгенія Сергіївна
3036117080
Виготовлення політичної реклами згідно рахунку №СФ-0000010 від 01.03.2013р. без ПДВ
8330,00
06.03.13
4
Фізична особа-підприємець Музафаров Гірей Нузетович
3035811673
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації (буклет) згідно рахунку №28 від 05.03.2013р. без ПДВ
7152,00
06.03.13
5
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
2473694
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку № 10 від 05.03.2013р. без ПДВ
5528,00
06.03.13
6
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
2473694
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку № 11 від 06.03.2013р. без ПДВ
440,00
11.03.13
7
Фізична особа-підприємець Музафаров Гірей Нузетович
3035811673
Друк матеріалів передвиборної агітації (плакат А3) згідно рахунку №32 від 07.03.2013р. без ПДВ
784,00
11.03.13
8
Фізична особа-підприємець Глушич Євгенія Сергіївна
3036117080
Виготовлення політичної реклами згідно рахунку №СФ-0000011 від 07.03.2013р. без ПДВ
356,00
12.03.13
9
Фізична особа-підприємець Музафаров Гірей Нузетович
3035811673
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації (пам’ятка) згідно рахунку №41 від 11.03.2013р. без ПДВ
1380,00

12.03.13

10
Товариство з обмеженою відповідальністю «Республіканська маркетингова компанія»
37466352
Виготовлення політичної реклами (постери) згідно рахунку №СФ0000016 від 01.03.2013р. без ПДВ
960,00

12.03.13

11
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Красноперекопської міської ради
3360816
Розміщ. мат-лів передвиб. агітації на спец. конструкціях (рекламні послуги) згідно рахунку №202 від 06.03.13р. в т.ч. ПДВ-333,33грн.
2000,00

12.03.13

12
Товариство з обмеженою відповідальністю «Студія АРТЕКС» 
13785617
Розміщ. політ. реклами в ефірі радіостанції "Транс-М-радіо" згідно рахунку №СФ0000036 від 12.03.13р. в т.ч. ПДВ-1200грн.
7200,00

13.03.13

14
Підприємство об’єднання громадян «Редакція газети «Центр свободи слова»
37773763
Розміщення політичної агітації в газеті «Крымская газета» (№47 від 14.03.2013р.)згідно рах. №79 від 13.02.2013р. без ПДВ
7198,00

14.03.13

13
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Салта» ЛТД»
22277848
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації згідно рахунку №116 від 01.03.2013р. в т.ч. ПДВ-3566,67грн.
21400,00

14.03.13

15
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
2473694
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку № 29 від 14.03.2013р. без ПДВ
5060,00

20.03.13

16
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
2473694
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку №44 від 20.03.2013р. без ПДВ
3572,50

20.03.13

17
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Красноперекопської міської ради
3360816
Розміщ. мат-лів передвиб. агітації згідно рахунку №281 від 20.03.13р. в т.ч. ПДВ-333,33грн.
2000,00

20.03.13

18
Красноперекопська районна рада
24396623
Орендна плата за березень 2013р. (нежитлове приміщення), проведення заходів передвиб.агітації, без ПДВ відповідно до рах. №95 від 20.03.2013р.
100,00

21.03.13

19
Комунальне підприємство «Красноперекопській міський ринок» Красноперекопської міської ради
32188266
Розміщення політичної реклами згідно рах. «СФ-0000001 від 21.03.2013р. в т.ч. ПДВ-11,67
 =SUM(ABOVE) 70,00

21.03.13

20
Приватне підприємство телерадіокомпанія «КТБ Плюс» 
33671556
Розміщення політичної реклами в ефірі ТРК «КТБ Плюс» за рах. №25 від 21.03.2013р. в т.ч. ПДВ-600грн.
3600,00

21.03.13

21
Приватне підприємство телерадіокомпанія «КТБ Плюс» 
33671556
Розміщення політичної реклами в ефірі ТРК «КТБ Плюс» за рах. №26 від 21.03.2013р. в т.ч. ПДВ-600грн.
3600,00

22.03.13

47922590
ТВБВ №10011/012 філії Кримське республіканське управління АТ «Ощадбанк»
09324508
За розрахункове обслуговування рахунку №26439501083635 з 27.02.13р. по 22.03.13р., документів 21 на сумму 84 494.11грн.
63,00
Усього використано коштів 
 =SUM(ABOVE) 84557,11
 
           Відомості про повернення коштів виконавцями 
                      за укладеними угодами  
------------------------------------------------------------------
|  Дата  |  Номер  |Виконавець|   Код   |Реквізити |Призна-|Сума,|
| повер- |розрахун-|  (повна  |виконавця|  (дата   | чення | грн |
|  нення |  кового |  назва)  |(ЄДРПОУ) |укладання,|платежу|     |
| коштів |документа|          |         |  номер)  |       |     |
|        |         |          |         |та предмет|       |     |
|        |         |          |         | договору |       |     |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
|   0    |    0    |     0    |    0    |    0     |   0   |  0  |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
|   0    |    0    |     0    |    0    |    0     |   0   |  0  |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто коштів                                   |  0  |
------------------------------------------------------------------ 
 
    Розпорядник
 виборчого фонду      __________          Левицький П.М._________ 

      

 Пояснювальна записка до фінансового звіту

— факти нецільового використання коштів виборчого фонду відсутні;

— повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами не відбувалося;

— випадки відмови розпорядника виборчого фонду від добровільних внесків фізичних осіб відсутні.

 

Розпорядник

виборчого фонду                                                                          Левицький

                          

                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 КОММЕНТАРИИ

 1. 0

  0

  Я думаю, что статью прихода средств с бюджета Автономии правильней изменить, не честно использовать бюджетные деньги в предвыборной компании, а потом умалчивать об этом…..Стыдно! Владислав Валерьевич

  • 0

   0

   А чему ему стыдится ? Во -первых он руководитель крупнейшего в Крыму градообразующего предприятия, без которого в городе ничего не делается!Во-вторых весомое участие в подготовке территории в парке под детские площадки были выполнены содовым заводом еще в сентябре 2012 г., за долго до выборов!Стыдно должно быть вам за популизм!!!

   • 0

    0

    поистине геббельсова партия регионов.
    Хоть бы не употребляли слово популизм.

    Сравните что построил Содовый завод для Красноперекопска в советское время с тем что за время оккупации завода Фирташем.

   • 0

    0

    За что должно быть стыдно?????
    За «популизм»?
    Ты что книжек проФФэссора Януковоча обчитался или Анны Ахметовой перечитал?!
    Какой нахрен «популизм», Академик?
    Популизмом занимается партия регионов, если не в курсе.
    И об этом здесь и речь ведут, анализируя действия Шмелькова и ему подобных членов ПыРы.
    Так что, давай без «валюнтаризма» выражайся, а то метёшь языком, как президент уркаины, а о чём — сам не знаешь.

    Академики-проФФесора из Красноперекопской партии регионов угробят нах этот несчастный город.

    • 0

     0

     никого они гробить не будут. Фрукты уедут — останутся овощи. Должен же кто то соду мешками в вагоны грузить.
     На коммуналку, штаны и пиво зарплаты в Крымсоде хватит.
     Пенсионеров «усыпят» как котят пенсией 900 грн/мес., коммуналкой 500 грн. и платной стоматологией (400 грн /зуб).

   • 0

    0

    А что вы хотите от него?Еще и месяца не прошло со дня его назначения!Сегодня у него прием с 14-00 до 17-00. Приходите задавайте вопросы!А здесь вы проблем этих не решите!

Comments are closed.