АДВОКАТ У КИШЕНІ:ваші права і обов’язки міліціонера

0
429
0
0

Ви маєте право:

1. Вимагати звільнити Вас через 3 години після доставляння до райвідділу – адміністративне затримання не може тривати більше 3 годин, а у випадку затримання за правопорушення, пов’язані із незаконним обігом наркотиків

до 3 діб (стаття 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

2. Відмовитися підписувати адміністративний протокол та протокол про адміністративне затримання (стаття 63 Конституції України) або зазначити у протоколі про свою невинуватість;

3. Користуватися правовою допомогою адвоката чи захисника з моменту затримання (стаття 29 Конституції України);

4. Відмовитися від фотографування та дактилоскопії (зняття відбитків пальців) – ці процедури проводяться не відносно адміністративно затриманих, а стосовно адміністративно арештованих за рішенням суду (стаття 11 Закону України «Про міліцію»);

5. При проведенні Вашого особистого огляду, вимагати щоби такий огляд проводився міліціонером у присутності понятих однієї з Вами статі та із складання протоколу про вилучені у Вас предмети (стаття 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

6. Якщо Вас помістили до кімнати для затриманих та доставлених на час,

більше ніж 3 години, Ви маєте отримувати безкоштовне гаряче харчування

три рази на добу (пункт 6.7.3. «Iнструкції з організації діяльності чергових

частин органів і підрозділів внутрішніх справ», затвердженої наказом МВС

України №181-2009 року);

7. При звільненні, отримати від міліції довідку про Ваше перебування у

райвідділі (пункт 6.7.2. «Iнструкції з організації діяльності чергових частин

органів і підрозділів внутрішніх справ», затвердженої наказом МВС України

№181-2009 року).

Міліціонер зобов’язаний:

1. Проводити Ваше адміністративне затримання і доставляння до райвідді-

лу лише у наступних випадках:

а). якщо Ви вчиняєте адміністративне правопорушення та не реагуєте на ви-

моги правоохоронця припинити чинити протиправні дії;

б). для встановлення Вашої особи, якщо міліціонер обґрунтовано підозрює

Вас у порушенні законодавства;

в). для складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо

такий протокол не можливо скласти безпосередньо на місці його скоєння;

г). для забезпечення можливості розгляду складеного на Вас адміністратив-

ного протоколу і виконання прийнятого по ньому рішення.

(стаття 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

2. Чітко, коректно та з посиланням на нормативно-правові акти роз’яснити

Вам причину Вашого адміністративного затримання (пункт 2.2. розділу 2

«Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького

складу органів внутрішніх справ України»);

3. Не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до Вас, за-

стосовувати фізичну силу та спеціальні засоби (гумову палку, наручники)

тільки у випадку Вашої непокори його законній вимозі (пункт 2.2. розділу 2

«Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького

складу органів внутрішніх справ України»);

4. Одразу викликати швидку медичну допомогу, якщо у Вас є тілесні ушко-

дження або стан Вашого здоров’я погіршився (пункт 6.6.1. «Iнструкції з ор-

ганізації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ»,

затвердженої наказом МВС України №181-2009 року);

5. Після прибуття до райвідділу міліції, одразу записати до «Журналу об-

ліку доставлених, відвідувачів та запрошених» точний час і дату Вашого

доставляння та одразу скласти на Вас протокол про адміністративне за-

тримання (пункти 6.6.1., 6.7.1. «Iнструкції з організації діяльності чергових

частин органів і підрозділів внутрішніх справ», затвердженої наказом МВС

України №181-2009 року);

6. Ознайомити Вас з правами особи, затриманої в адміністративному по-

рядку, а якщо на час затримання Вас поміщують у Кімнату для затриманих

і доставлених, вручити «Пам’ятку для затриманих осіб» (пункт 7.2. «Iн-

струкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів вну-

трішніх справ», затвердженої наказом МВС України №181-2009 року);

7. Повідомити про Ваше адміністративне затримання і перебування в рай-

відділі Ваших близьких родичів ( стаття 261 Кодексу України про адміні-

стративні правопорушення);

8. Якщо Ви висловили бажання письмово оскаржити своє затримання шля-

хом звернення до вищих посадових осіб МВС або в органи прокуратури чи

суду, оперативний черговий чергової частини повинен відвести Вас в окреме

приміщення та надати папір і ручку для написання скарги. Якщо Ви висло-

вили намір звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини або у Європейський суд, Вам повинні також надати і конверт (пункт

7.4. «Iнструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів

внутрішніх справ», затвердженої наказом МВС України №181-2009 року);

9. Звільнити Вас через 3 години із часу затримання, вказаному в протоколі

про адміністративне затримання (стаття 263 Кодексу України про адміні-

стративне затримання).__

 

http://umdpl.info/files/docs/1386256560.pdf