Образец (шаблон) заявления о преступлении в органы внутренних дел.

1
463
0
0

В связи с последними политическими событиями в Украине участились случаи незаконного применения физического насилия в отношении мирных демонстрантов и представителей прессы. Аналитики компании ЛІГА:ЗАКОН составили специальный образец заявления, которое пострадавший от действий правоохранительных органов либо гражданских лиц может подать в орган внутренних дел с целью проведения досудебного расследования и открытия уголовного производства. Образец такого заявления мы вам предоставляем.

 На сегодняшний день действующим законодательством Украины не предусмотрен специальный бланк (шаблон) заявления о преступлении. Заявление составляется в произвольной форме (за исключением устного заявления, которое фиксируется органами правопорядка с помощью специальных бланков протоколов).

 Сведения, которые должны содержать такое заявление, определены частью 5 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины. Заявления рекомендуется заполнять на государственном (украинском) языке, учитывая, что все дальнейшие процессуальные документы по делу будут оформляться именно на украинском языке, в соответствии со ст. 29 УПК , и перевод, производимый органами правопорядка, может повлечь за собой всякого рода неточности.

 Прилагаемый образец составлен аналитиками компании ЛІГА:ЗАКОН с учетом вышеуказанных требований, а также с учетом практики, сложившейся в процессе приема подобных заявлений, в форме шаблона для удобства заполнения.


______________________________________

РВ (МВ, МРВ) ГУ МВС України в


_________________________(місті, області)
Адреса: ___________________________________

___________________________________
Громадянина __________________________

_______________________________________


Адреса: ___________________________________

___________________________________

тел. ________________________________

                                                                                                                                                     ЗАЯВА

про вчинення злочину

«____»___________ 201__ р., близько ____ год., у м. ______________________ на вулиці (площі) _______________________________________________ до мене було застосовано фізичне насильство з боку ________________________________________________________

______________________________________________________________________, а саме:

(невідомих мені осіб, якщо особи відомі – сказати їх)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Стисло викласти події, що сталися,а саме: у чому конкретно виявилось застосування насильства, які предмети використовувалися під час нападу)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( обов’язково вказати на факт звернення до лікарів, якщо він був; зазначити заклад охорони здоров’я до якого зверталися, його розташування, зазначити про перебування на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, якщо є медична довідка зазначити її номер та дату видачі))

В цей час я перебував на вказаній вулиці (площі) _______________________ з наступних причин (мотивів) _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жодних противоправних дій з мого боку вчинено не було.

Викладені обставини можуть бути підтверджені ______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Вказати ким чи якими засобами, документами можуть бути підтверджені вказані обставини)

Вважаю, що в даному випадку дії осіб, що застосували щодо мене фізичне насильство можна кваліфікувати за ст. 126, 257, 296 (115, 121, 122, 125 — якщо були нанесені тілесні пошкодження) КК України.

 Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 55, 56, 60, 214, 215 КПК України,

ПРОШУ:

 1.      Прийняти та невідкладно зареєструвати подану мною заяву про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки.

2.      Розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі досудового слідства в зв’язку із вчиненням по відношенню до мене дій, які мають ознаки складу злочину.

3.      Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного  злочину.

 «___»___________201 р. _________________(______________________)

підпис прізвище, ініціали

1 КОММЕНТАРИЙ

Comments are closed.